Описание на проекта

  • Изграждане на нови покривни конструкции.
  • Ремонт  на съществуващи покривни конструкции
  • Саниране на покрив
  • Топлоизолиране на покрив
  • Монтаж на улуци и водосточни тръби
  • Изработка на обшивки и профили
  • Полагане на метални, бетонни, битумни керемиди
  • Обшиване и обличане на комини
  • Изработка на шапки за комин