Изградена е първата нискоенергийна къща в София, съгласно европейските стандарти и изисквания за енергийна ефективност с енергиен паспорт и протокол от тестове за плътност.

Проектът е реализиран от Веда Асет, България, в партньорство с традиционния производител на пасивни и нискоенергийни сгради Meiberger Holzbau, Австрия.

Всички части на къщата са проектирани от австрийски екип проектанти с главен архитект Oswald Hundegger. Проверката за съответствие на проекта е направена от проектантски екип с правоспособност, съгласно българското законодателство с гл.арх. Jurgen Porsch, Германия.
Къщата е двуфамилна, от дърво, камък, дървесни и естествени материали с обща РЗП от 400 кв. м, на два етажа. Конструкцията на къщата е от масивно дърво, в т. ч. междуетажните плочи, стълбите и покрива. Ограждащите стени на къщата са от дърво и дървесни материали с изолация по алпийска технология. Фундаментът на къщата е изграден от фирма “Лирато Билдинг” ЕООД. На този етап най-важното е да се спазват всички размери по зададените от конструктора параметри, както и да се извърши качествена топло- и хидроизолация на фундамента. Елементите на къщата са произведени от Meiberger за 40 дни. Къщата е изградена на място за 5 седмици от австрийския екип. Външните и вътрешни дограми са висококачествена комбинация от алуминий и PVC, вратите са масивни с естествен фурнир, произведени изцяло от Josko Windows&Doors, Австрия. Външната изолация на къщата е от хераклитови плоскости, покрити с обработена по специална технология сибирска лиственица (Клас А) в комбинация с варо-циментна замазка. Фасадата е вентилируема, а в подовете на къщата са интегрирани всички инсталации – вода, канал, отопление, охлаждане и вентилация. Отоплението и охлаждането на къщата са решени подово чрез термопомпи вода-земя на немския производител Viessmann Werke, които са свързани с четири дълбоки сондажа, всеки по 100 м дълбочина. Сондажите са изпълнени за 5 дни от немската фирма Baugrundsued. Довършителните работи са завършени за два месеца от австрийски и български екипи. В къщата е изградена комфортна вентилация с пресен въздух, производство на немската фирма Wernig. Вентилацията осигурява висококачествен въздух, осигурен срещу вредни емисии, алергични и астматични заболявания, самостоятелно за всяка една еднофамилна къща. Слънчеви колектори на Viessmann Werke осигуряват топла вода. Покривът е изпълнен от австрийската фирма Breitfuss по технология, която не изисква поддръжка в експлоатационния период, с финален слой от бели речни камъни. Основните принципи на ведическата архитектура са съобразени – вход към имота от изток, вход към къщата от север, енергиен център (Брамастан), който обединява чрез централно фоайе двете еднофамилни къщи. Обзавеждането на къщата е от реномирания немски производител hülsta. Декорацията, дамаските и завесите са с марка Laura Ashley.

Предимства от гледна точка на инвеститорите и ползвателите:

  • Професионални консултации при избор на проектните решения по отделните части;
  • Здравословен климат, удобство и комфорт;
  • Дълъг жизнен цикъл с евтина и лесна поддръжка;
  • Специфицирано качество на всеки изграждащ елемент, инсталация или система;
  • Устойчивост на земетресение до 7 степен по скалата на Рихтер
  • Фиксиран срок за производство и изграждане;
  • Фиксирана цена за проектиране, производство и изграждане;
  • Изключително ниски разходи за енергия:
  • За изградената двуфамилна къща (400 кв. м РЗП): 50 лв./месец;
  • Pа всяка една еднофамилна къща (200 кв. м РЗП): 25 лв./месец.Подход в проектирането и изграждането на инвестиционни проекти за енергоефективни къщи и сгради

Четири са етапите при проектирането и изграждането на енергоефективна сграда в партньорство на Meiberger Holzbau и Веда Асет. Първият етап: „Индивидуален проект за сграда”, стартира с попълване на чек-лист на производителя, в който клиентът определя своите потребности и желания. След подписване на поръчка производителят изработва идеен архитектурен проект – описание на архитектурната концепция на къщата, функционални разпределения, фасадни изгледи. Одобреният идеен проект се бюджетира от производителя. Бюджетът обхваща плочи, вътрешни и външни стени на сградата, покривна конструкция. В бюджета на този етап не се включват: фундамент, инсталации, довършителни работи, врати и дограми, интериор. На базата на одобрения идеен проект се провежда консултативно-работна среща с клиента за уточняване на задание за технически проект, което включва и представата на клиента за екстериорни, интериорни и избраните технически решения за инженерните части на проекта относно изпълнението на сградата. Техническият проект обхваща всички части и е основа за издаване на разрешение за строеж и за изпълнение на отделните части. Български проектанти по отделните части проверяват за съответствие на проекта с българските норми и го преподписват. След като клиентът одобри и подпише техническия проект, Meiberger Hozlbau и Веда Асет изработват пълния бюджет на сградата по всички части и предоставят на вниманието на клиента оферта за производство на сградата и условията на сделката заедно с проект на договор. Възлагане на поръчката от клиента (сключване на договор) е последната фаза от първия етап.
Вторият етап при проектирането и изграждането на енергоефективна сграда е нейното производство. Трети етап стартира паралелно с втория и включва: изработване на детайлни оферти за останалите части от изпълнението на сградата (дограми, врати; система за контролирано вентилиране; система за отопление и охлаждане; водопровод и канал; кухня; санитария; електроматериали; обзавеждане и интериор) и договаряне с клиента, съгласно добрите практики. В този етап се търсят и възможности за оптимизации спрямо пълния бюджет на сградата. Монтажът на строителната площадка и предаването на готовата сграда на клиента е последният, четвърти етап от проектирането и изграждането на енергоефективна сграда.

Ведическата архитектура (Sthapatya Veda)
Sthapatya Veda (Стапатя Веда) в превод от санскрит е една от 40-те области на знание на ведите и означава комплексна наука за създаване на сгради с космическа сила. Това е най-старата и обхватна система в архитектурата в съзвучие с подпомагащите живота природосъобразни закони.
Съблюдаването на принципите на ведическата архитектура предоставя възможност за щастие, здравословен и комфортен начин на живот или работа в бъдещата сграда. Ведическата архитектура се базира на принципното разбиране, че човекът е космическо създание. Човешката физиология има нейните точни аналогии в космоса. Слънцето, луната и другите планети имат техните еквиваленти в мозъчната физиология и стоят помежду си в резонанс.
Ведическата архитектура се дефинира като интелекта на природните закони, който хармонично свързва индивидуалния живот с космическия. Всяка техника има своите собствени инструменти за просто, бързо и ефективно постигане на целите. Пет основни принципа на ведическата архитектура са ключът към високо качество на живот: ориентация на сградата – повлиява позитивно функцията на човешкия мозък; осигурява дълбок и отморителен сън; носи здраве и мотивация чрез виталните лъчи на слънцето; помещенията в сградата – подпомага биоритмите и ежедневните процеси на човека при правилна подредба на отделните помещения съгласно енергийните полета на ведическата геометрия и специфичните функции; енергиен център Brahmasthan (брамастан) – въздейства силно хармониращо върху обитателите, зарежда с енергия и виталност, създава атмосфера на щастие и успех; идеални космически пропорции – осигурява разгръщане на пълния потенциал на човешката физиология като дължината, ширината, височината и вътрешните помещения се оразмеряват съгласно ведическата математика, за да се спазят природните и космически пропорции.
Консултациите и проектирането на бъдещата къща или сграда започват още при избора на земята, върху която да се строи. Съобразява се оптималното разположение спрямо посоките на света на земята и сградата, големината, формата и разпределението на застроеното пространство, наклона на терена, локализацията на подземни води и застрояването на околното пространство.
Фирма Веда Асет ЕАД, България, е специализирана в управление на инвестиционни проекти за пасивни и нискоенергийни къщи, хотели и сградни комплекси; обзавеждане на работни и конферентни пространства; гаранционно обслужване и доокомплектоване.

Автор: Веда Асет ЕАД